Teşhis ve Tedavi

Kornea Nakli

Kornea Nakli Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklama ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip, görme işlevinde büyük rolü olan, gözün eğimli saydam tabakasıdır ve gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan, genetik kökenli veya mikrobik olabilir. Keratokonusun son döneminde görüş çok düşük, hasta kontakt lens veya kornea içi halkalardan faydalanamayacak durumda ise tedavi seçeneği kornea naklidir.

Keratokonus gibi bazı hastalıklar ise korneanın şeklini değiştirilerek kornea naklini gerekli kılabilirler.

Kornea Nakli Tedavisi Kornea nakli (Keratoplasti); halk arasında göz nakli olarak bilinen, aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan korneasının bağışlanan kornea ile değiştirildiği bir ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6 ila 9 mm çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak bu bölgeye dikilir.

Nedan Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Göz Nakli Daha da Başarılı?
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, operasyon tekniklerinde ve kullanılan materyallerdeki son gelişmeler uygulanmaktadır.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, verici korneanın korunması için hücre koruyucu özel maddeler kullanılmaktadır.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, verici korneanın sağlıklı ve steril koşullarda alınmasına dikkat edilmektedir.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde doku kalitesi ve uygunluğu mutlaka test edilmektedir.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, uzmanlık alanı Kornea nakli olan ve binlerce sayıda tıbbi ve cerrahi Kornea Nakli tedavisi deneyimi olan en iyi hekimler görev yapmaktadır.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Kornea nakli ameliyatlarınız, Kornea nakli'ne özel hazırlanmış ameliyat setleriyle, göze özel ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. Göze özel ameliyathanelerimizde, LEICA görüntüleme teknolojileri ve Dünya'da ameliyathane hijyeninin ulaştığı son nokta olan hepafiltre sistemi kullanılmaktadır.
• Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Kornea nakli ameliyatlarınızda kullanılan tıbbi malzemeler; ameliyat önlüklerinden, enjektörlere ve ameliyatınız sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler sadece size özel ve tek seferliktir. Hiçbir koşulda bir daha kullanılmamaktadır. Bu ulaşılabilecek en üstün hijyen şartlarını sağlamaktadır.

Doktora Sor