Teşhis ve Tedavi

Göz Tembelliği ve Cam

Göz Tembelliği ve Cam Göz tembelliği çok sık görülen, merak edilen, çoğunluklada eksik veya yanlış bilinen bir hastalıktır. Göz tembelliği gözün sinir tabakasını ve sinir yollarını tutan belirgin bir hastalığın olmamasına rağmen kişinin görmesinin herhangi bir şekilde artırılamaması olarak tanımlanabilir. Oluşum mekanizması, kullanılmayan sinirin atıl duruma geçmesi şeklindedir. Yani gözün öndeki kırıcı ortamlarından görüntü bir şekilde sinir tabakasına ulaşmaz ya da bulanık olarak oluşacak olursa kişide göz tembelliği oluşur. Göz tembelliğine sebep olan durumların bir an önce ortadan kaldırılması ve görme sinirinin uyarılmaya başlanması gerekir.

Göz tembelliğinin sık görülen nedenleri şunlardır: 1. Şaşılık: İki göz ayrı ayrı yönlere bakıyorsa beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir. Çocuklarda bir şekilde bu durum engellenir. Beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü baskılar ve tek gözle görme sağlanır. Bu arada görüntüsü baskılanan gözde tembellik gelişmeye başlar.

2. Kırma kusurları: İki göz arasında kırılma kusuru farkı fazlaysa, ya da iki gözde de yüksek astigmatizma, hipermetropi gibi kırma kusurları varsa göz tembelliği gelişebilir.

3. Diğer göz hastalıkları: Bu grupta görme düzlemini kapatan hastalıklar sayılabilir. Bunlar, saydam tabaka, göz bebeği ve mercek gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik veya olağan dışı konumlanmış olmaları ile ilgili hastalıklardır. En sık görülen tipi de kataraktlardır. Ayrıca göz kapağı hastalıkları da görme eksenini kapayarak göz tembelliği oluşturabilir.

Göz tembelliği sıklıkla bir gözde daha ağır olmakta bu yüzden hastalar tarafından fark edilememekte veya fark edildiğinde tedavi için çok geç kalınmış olmaktadır. Çocuklara şikayetleri olmasa da, 6 aylıktan itibaren 6 ayda 1 defa çocuklarda göz muayenesi önerilmesinin en önemli nedeni budur. Göz tembelliği erken teşhis edildiğinde çoğunlukla tedavisi son derece kolay bir göz hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisi 10 yaş içerisinde yapılır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o denli başarılı olacaktır.

Tedavi Göz tembelliği tedavisi zamana karşı yarıştır. Yaş büyüdükçe tedavi etkinliği azalır. Göz tembelliği tanısı zamanında konulduğu takdirde sağlam göz kapatılarak, beyne bulanık gören gözün de gördüğü işareti verilir. Kademeli olarak gözdeki görme yeteneğinin düzeltilmesi hedeflenir.Göz tembelliği tedavisinde kullanılan 2 yöntem vardır. Kapama tedavisi ve CAM (KEM-Cambridge Ambliopic Vision Stimulator) yöntemleri uygulanır.

Tedavinin ana ilkesi -göz tembelliği tanısı zamanında konulduğu takdirde - sağlam göz kapatılarak, beyne bulanık gören gözün de gördüğü işareti verilir. Kademeli olarak gözdeki görme yeteneğinin düzeltilmesi hedeflenir.

Kapama tedavisi evde uygulanır. Göz hekiminizin önerdiği süre boyunca sağlam göz kapatılarak beyne tembel gözünde gördüğü uyarısı verilir . Kapama esnasında; çocuk resim yapma, boyama yapma, okuma, tv seyretme gibi göz yorucu faaliyetler yapmalıdır. Kapama sırasında sokakta gezme, idman faaliyeti yapma faydasızdır.

CAM hastanede uygulanır. Özel bir cihaz yardımıyla hastanede yaklaşık 10 seanslık programlar şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Cerrahi girişimi ya da ilaç kullanımını gerektirmez, her seans yaklaşık 30 dakika kadar sürer ve etkinliği kanıtlanmıştır. Klasik kapama tedavisinin ya da gözlüğün yerini almaz, kapama ve gözlük tedavisi ile beraber uygulanan pekiştirici yöntemdir.


Doktora Sor