Teşhis ve Tedavi

Göz Tansiyonu

Göz Tansiyonu Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, uzmanlık alanı glokom olan ve binlerce sayıda ameliyat deneyimi olan en iyi hekimler görev yapmaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Göz tansiyonu hastalığı (Glokom) takip ve tedavisinde, dünyanın en son teknolojik alt yapısına sahip tetkik cihazları ve Amerikan Sağlık İdaresi (FDA) onaylı son jenerasyon lazer cihazları kulanılmaktadır. Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Göz tansiyonu hastalığı (Glokom) ameliyatlarınız, Glokom’a özel hazırlanmış ameliyat setleriyle, göze özel ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. Dünya'da ameliyathane hijyeninin ulaştığı son nokta olan hepafiltre sistemi kullanılmaktadır. Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Göz tansiyonu hastalığı (Glokom) ameliyatlarınızda kullanılan tıbbi malzemeler; ameliyat önlüklerinden, enjektörlere ve ameliyatınız sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler sadece size özel tek seferliktir. Hiçbir koşulda bir daha kullanılmamaktadır.Bu ulaşılabilecek en üstün hijyen şartlarını sağlamaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Göz tansiyonu hastalığı (Glokom) ameliyatlarınızda FDA onaylı özel göz içi tüpleri (valfler) kullanılmaktadır.

Göz Tansiyonu Hastalığı (Glokom) Nedir? Göz tansiyonu hastalığı (glokom) ; göz içerisindeki sıvı basıncının yüksek olmasına bağlı olarak görme sinirinin işlevinin bozulması zayıflamasıdır.

Göz içi sıvısının basıncı neden artar? Göz içine berrak göz sıvısı salgılanır ve daha sonra göz dışına emilir. Bu sıvıyı dışarı süzen dokulardaki yapısal değişiklikler göz içi basıncının artışına neden olur.

Göz Tansiyonu Hastalığı (Glokom) Nasıl bir hastalıktır? Belirti vermeyen sinsi bir hastalık olup erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde sonucu görme kaybına kadar varabilen bir hastalıktır. Bu sebeple her yıl düzenli göz muayenesi olarak göz tansiyonu tetkik edilmelidir.

Göz Tansiyonu Hastalığı (glokom) nedeni nedir? Bu hastalığın başta gelen nedeni göz içindeki basıncın yüksekliğidir, ancak görme sinirinin dolaşımının bozulduğu, doku zaafiyeti veya yapısal bozuklukların görüldüğü durumlarda görme siniri basınca daha duyarlı hale gelebilir ve göz tansiyonu yükselmeksizin de görme siniri hasarı gelişebilir.

Göz tansiyonu yüksekliği olmadan da Göz Tansiyonu Hastalığı gelişebilir mi? Evet, göz tansiyonu yüksek olmadan da göz tansiyonu hastalığı gelişebilir. Görme sinirinin dolaşımının bozulduğu, doku zaafiyeti veya yapısal bozuklukların görüldüğü durumlarda görme siniri basınca daha duyarlı hale gelebilir ve göz tansiyonu yükselmeksizin de görme siniri hasarı gelişebilir.

Göz Tansiyonu Hastalığının belirtileri nelerdir? Aşağıda sıralanan yakınmalar göz tansiyonu hastalığı ile ilişkili olabilir.
• Sabahları belirginleşen baş ağrıları,
• Zaman zaman bulanık görme,
• Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi,
• Televizyon izlerken göz etrafında ağrı,
Unutulmaması gereken göz tansiyonu hastalığının belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalık olduğudur.

Kimler Göz Tansiyonu Hastalığına daha çok yatkınlık gösterirler? • 40 yaşının üzerinde olması,
• Ailede göz tansiyonu öyküsünün olması (kalıtımsal yatkınlık)
• Sigara kullanılması,
• Şeker hastalığının olması,
• Şiddetli kansızlık veya şok geçirmiş olması,
• Yüksek-düşük vucut kan basıncı (vücut tansiyonu),
• Yüksek Miyopi,
• Yüksek Hipermetropi,
• Migren,
• Uzun süreli kortizon tedavisinin alınması,
• Göz yaralanması geçirilmiş olması,
• Zenci ırkından olması,
Bu özelliklere sahip kişilerde göz tansiyonu hastalığının ortaya çıkma olasılığı diğerlerinden daha yüksek olduğu için bu kişilerin görme sinirindeki hasarın erken tespiti amacıyla düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları uygun olur.

Kendimde Göz Tansiyonu Hastalığı olduğunu nasıl anlarım? Glokomun en iyi tespit yöntemi düzenli göz muayenelerine gitmektir. Çünkü göz tansiyonu hastalığı uzun sure hastalık çok ilerleyene kadar belirti vermeyebilir.

Göz Tansiyou Hastalığının teşhisi nasıl konur? 1. Göz içi basıncının ölçülmesi
2. Optik sinir hasarının değerlendirilmesi: muayene ve göz tomografisi (OCT) ve NFA gibi yöntemlerle değerlendirilir.
3. Görme alanı testi
Yukarıda sayılan değerlendirmeler yapıldıktan sonra göz hekiminiz tarafından teşhis konulur.

Göz tansiyonum düşük olduğu halde göz hekimim benden göz tansiyonu tetkikleri istedi! Çok uzun yıllar glokom hastalığının; göz tansiyonunun 22 mm/cıvanın üstünde olması halinde gerçekleştiği düşünülüyordu. İlerleyen yıllarda, 22 mm/civanın altında olup, görme siniri hasara uğrayan hastaların olduğu saptandı. Buradan yola çıkarak glokom hastalığı için basıncın yükselmesinin şart olmadığı, bazı olgularda göz içi basıncı yükselmeksizin, görme sinirinin direncinin düşmesiyle de hasarın oluşabileceği görüldü.

Göz tansiyonu hastalığı olması için göz tansiyonunun yükselmesi şart değildir!!! Glokom teşhisinde esas nokta, buradan da anlaşıldığı gibi göz tansiyonunun kaç olduğundan ziyade görme sinirinin o basınca dayanıp dayanamadığıdır. Dolayısıyla teşhiste görme sinirinin hasarını belirlemek önemlidir. Burada da en önemli nokta görme sinirindeki hasarın belirlenebilen en erken dönemde saptanmasıdır. Bu nedenle, Asya Göz Hastalıkları Merkezi’nde, bilgisayarlı görme alanı ve bununla birlikte modern teknolojinin ürünü olan görme siniri tomografisi, sinir lifi analizi yapan cihazlar gibi çok sayıda ileri teknoloji ürünü makineler bulunmaktadır.

Göz tansiyonunun takibinde ve görme sinirinde hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesinde ileri teknoloji ürünü tetkik cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların verilerini yorumlayan uzman hekimlerimiz hastalarımızın tedavisini belirlerler. Göz tansiyonu hastalığının tedavis nasıl yapılır? Glokomun tedavisinde başlıca üç yol mevcuttur.
1. İlaç tedavisi
2. Cerrahi tedavi
3. Laser tedavisi

İlaç tedavisi İlaç tedavisi göz tansiyonu hastalığında en sık uygulanan yöntemdir. Göz tansiyonu hastalarının çok önemli bir çoğunluğu gözlerine her gün belli aralıklarla göz damlaları damlatarak tedavi edilmektedir. Göz tansiyonu ilaçları göz içi sıvısının salgısını azaltarak ya da göz içi sıvısının dışa akımını artırarak etkili olmaktadırlar.

Göz tansiynu damlaları nasıl damlatılır? En iyi yol, bir aynanın karşısına oturmak ve alt göz kapağını aşağıya doğru çekerek, göz ile kapak arasındaki boşluğa bir damla koymaktır. Daha sonra kapaklar bir dakika süre ile kapatılmalıdır. Bunun nedeni göz pınarına giden ve oradan genel dolaşıma geçecek olan damla miktarını azaltmaktır. Buna ilave olarak, parmakla iç kapak bileşkesinin iç tarafındaki gözyaşı yolları üzerine basarak uygulanan damlanın kan konsantrasyonu düşürülebilir. Bunun etkin olarak yapılabilmesi için tam olarak nereye basmak gerektiği göz hekimine sorulmalıdır.

Cerrahi Tedavi Göz tansiyonu ameliyatında göz içi sıvısının daha rahat boşalması için yeni yollar oluşturulur. Ameliyat olan hastalarımızda çoğunlukla damla tedavileri kesilebilir. Ameliyattan sonra damla tedavisine devam etmek de gerekebilir. Göz tansiyonu hastalarının belirli aralıklarla göz tansiyonlarının ölçülmesi, görme sinirlerinin değerlendirilmesi ve görme alanlarının incelenmesi gerekir. Belirli aralıklarla, olguların bir kısmında, özellikle başlangıç dönemindekilerde sinir lifi kalınlık ölçümleri ve görme siniri tomografisi yapılmalıdır. Göz tansiyonu tedavisinde herhangi bir özel gıda veya vitaminin yararlı olduğuna dair kanıt elde edilmemiştir.

Laser tedavisi Göz tansiyonu tedavisinde lazer ışını çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. İlk olarak lazer; akut glokom krizi tedavisinde ve diğer gözün krize girmesinin engellenmesinde kullanılmaktadır. Gecikmeden uygulandığında bu yöntem çok başarılıdır. İkinci olarak, birincil açık açılı glokom olgularında SLT yöntemi , göz içinde yapılan sıvının dışa akışını kolaylaştırmak için, süzgeç benzeri dışakım kanallarına uygulanır.

SLT (Selektif Lazer Trabekülplasti) Nedir ? Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT), glokoma bağlı göz içi basıncını düşüren basit, oldukça etkili ve ağrısız bir tedavidir. Göz hekimi tarafından muayene ortamında uygulanabilen tedavi yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir.

SLT Nasıl Etki Eder? SLT ile düşük dozda laser enerjisi, göz içi sıvısını süzen trabekülum denen ve göz tansiyonu hastalığı nedeniyle tıkanmış olan kanalcıkların içine gönderilerek pigment içeren hücreleri tahrip ederek yok olmasını sağlar. Böylece tıkalı kanalcıklarda sıvı akışı normalleşir ve göz içi basıncı normal seviyesine düşer. Hasarlı dokuya bu işlem yapılırken pigment içermeyen hücreler laser enerjisinden hiçbir zarar görmez.

SLT Tedavisi Her Göz Tansiyonu Glokom Hastasına Uygulanır mı? SLT tedavisi birincil açık açılı glokomu olan her hastaya yapılabilir. Ayrıca, ilaç tedavisini kaldıramayan ya da hekimin yazdığı ilaçları satın almakta, taşımakta, uygulamakta güçlük çeken veya ilaç tedavisine yeni başlamış olup SLT tedavisiyle hiç ilaç kullanmadan tedavi olma şansına sahip olmak isteyen hastalara yapılabilir. SLT tedavisi göz tansiyonu yüksek kabul edilen hastaların göz içi basınçlarını daha düşük seviyelere indirmek için kullanılır ve yapılan çalışmalarla hastaya herhangi bir zararı olmadığı kanıtlanmıştır. Hastaların % 80’ inde göz içi basıncını %25 oranında düşürür. Diğer tedavi yöntemlerinden hiçbirine cevap vermeyen glokom hastalarında bile hayli etkin bir tedavi sağlar.

SLT TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR? SLT tedavisi muayene odasında yapılır. Herhangi bir ameliyat koşulu gerektirmez. Hastanede yatmak, günlük aktiviteleri kısıtlamak gerekmez. Tedaviye başlamadan önce anestezik bir damla ile göz uyuşturulur. Sonra özel bir mikroskop kullanılarak laser tedavisine başlanır. İşlem birkaç dakikada biter ve hasta herhangi bir acı duymaz. İşlem tamamlandıktan sonra hastanın gözüne anti-inflamatuar bir göz damlası damlatılır. 1-3 günde göz tansiyonu belirgin şekilde düşer. Bu arada hastanın hekim kontrollerini aksatmaması gerekir.

SLT TEDAVİSİNİN BAŞARISI NASILDIR? SLT ağrısız, tekrarlanabilen etkilil bir tedavi yöntemidir. Hastaların % 80’ inde göz içi basıncını %25 oranında düşürür. SLT tedavisi gören hastalarımızda önemli kısmında ilaç tedavilerinin kesilmesi veya azaltılması sağlanmaktadır. Glokom süreğen ilerleyici bir hastalıktır. Hastalrımızın kontrollerine mutlaka devam etmeleri gereklidir. Gereğinde damla ve ilaç tedavilerine devam edilmesi veya ameliyat glokom hastalarının tedavisinde gerekli olabilmektedir.


Doktora Sor