Katarakt Tedavisi ile Hem Yakını Hem de Uzağı Görebilirsiniz

Katarakt tedavisi sırasında göze takılacak MULTİFOKAL (ÇOK ODAKLI) MERCEKLER ile yakını, orta mesafeyi ve de uzağı görebilirsiniz.Multifokal (çok odak):
Katarakt tedavisinde kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniğidir. Adını hem yakını hem uzağı görmeyi sağlayan göz içi mercekleri olan Multifokal Göz İçi Merceğinden alır. Bu Merceğin kullanılmasıyla hastalaramızda hem uzak görme hem de yakın görme olanağı doğmuştur.

Katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen göz içi mercekler tek odaklıdır. Merceğin numarası uzağı iyi görmek için ayarlanmışsa, yakını iyi görmek için gözlük kullanmak gerekir. Multifokal göz içi mercekler çok odaklıdır ve standart merceklerin yerine kullanılması durumunda uzakta ve yakında iyi görüş sağlar. Kataraktı oluşmamış fakat yüksek kırma kusuru olan kişilerde de fakoemülsifikasyon sonrası multifokal göz içi mercekler koyularak uzak ve yakın iyi görüş sağlanabilir.

Anlaşmalı Kurumlar