Katarakt (Fako) Ameliyatı

Katarakt Hastalığının Tedavisinde Asya Göz Farkı Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde, uzmanlık alanı katarakt olan ve binlerce sayıda ameliyat deneyimi olan en iyi hekimler görev yapmaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Katarakt tedavisinde, dünyanın en son teknolojik alt yapısına sahip tetkik cihazları ve son jenerasyon fako (lazer olarak anılıyor) cihazları kulanılmaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Katarakt ameliyatlarınız, Katarakt’a özel hazırlanmış ameliyat setleriyle, göze özel ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. Göze özel ameliyathanelerimizde, Dünya'da ameliyathane hijyeninin ulaştığı son nokta olan hepafiltre sistemi kullanılmaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Katarakt ameliyatlarınızda kullanılan tıbbi malzemeler; ameliyat önlüklerinden, enjektörlere ve ameliyatınız sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler sadece size özel ve tek seferliktir. Hiçbir koşulda bir daha kullanılmamaktadır. Bu ulaşılabilecek en üstün hijyen şartlarını sağlamaktadır.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde Katarakt ameliyatlarınızda FDA (Amerikan gıda ve ilaç dairesi ) onaylı Dünya'nın en kaliteli Alcon Acrysof göz içi merceklerinin kullanılması önerilir.

Katarakt nedir?
1. Katarakt göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin (Lens) görmeyi düşürecek derecede şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıdır.
Kataraktın Sebepleri:
Kataraktın en önemli nedeni yaşlanmadır. Sıklıkla, 60 yaştan sonra görülse de yeni doğan bebeklerden orta yaşlı insanlara kadar her yaşta katarakta rastlanabilir.

Katarakt daha nadiren; göze darbe alınması, şeker hastalığı, iltahabi göz hastalıkları veya çeşitli ilaçların kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Kataraktın Belirtileri:
Bulanık görme, çift görme, bir perdenin arkasından bakar gibi görme kataraktın en sık belirtileridir. Geceleri zor görme , parlak ışıkların dağılması, araba kullanırken zorlanma, renkleri seçmekte zorlanma, sık değişen gözlük numaraları gibi yakınmalarda katarakt akla gelmelidir.

Bu belirtiler başka bir hastalığa ait olabilir. Katarakt az olduğu zaman görmede herhangi bir farklılık hissedilmeyebilir. Katarakt genelde yavaş ilerler. İlerledikçe berrak görme kaybolmaya başlar. Bazı katarakt hastaları, katarakt zamanla ilerlerken yakını daha iyi görmeye başlarlar. Bu durum geçicidir, katarakt geliştikçe görüş tekrar bozulmaya başlar.
Kataraktın tedavisi ne zaman yapılır?
Ameliyatın ne zaman yapılacağı kararı, görme keskinliğinin seviyesinden çok, kataraktın hastanın hayatını etkileme düzeyine göre verilir. Görme bulanıklığı hastanın günlük işlerini aksatacak seviyede (okuma güçlüğü, televizyon izleme güçlüğü, araba kullanmada zorluk) ise ameliyat kararı hastanın ihtiyaçlarına göre uzman hekimler tarafından belirlenir. Bazı hastalar kataraktları çok erken dönemde olsa bile, günlük hayatta çok fazla rahatsız olmaktadırlar. Bu tip kataraktlarda görme düzeyi çok etkileniyorsa, erken dönemde katarakt operasyonu önerilmektedir mercek yumuşakken uygulandığı için çok daha da avantajlıdır.
Katarakt'ta Erken Tedavi Önemli mi?
Katarakt belli bir evreye ulaştığında ve hastanın görmesini rahatsız edici düzeyde engellediği zaman ameliyat edilmelidir. Bazen şeker hastaları gibi göz dibinin net olarak izlenmesi gerektiği durumlarda, bazen de göz tansiyonu ile birlikte Katarakt'ın olduğu durumlarda ameliyata daha erken evrelerde karar verilebilir.

Çok beklemiş olan, geç kalmış katarakt olgularında kataraktlı lens çok sertleşir ve operasyon biraz daha uzun sürebilir. Katarakt çok ilerlediği zaman gözde kalıcı hasar meydana gelme ihtimali vardır ki bunlar arasında glokom, lensin göziçine düşmesi ya da yer değiştirmesi, üveit gibi hastalıklar yer almaktadır. Bu durumda hastanın yakınması olmasa da ameliyat şarttır. Artık bu dönemde katarakt ameliyatı uygulanmasında görme artışı ile birlikte esas hedef, gözün fazla kalıcı zarar görmesini engellemektir.
Kataraktın tedavisi nasıl yapılır?
Kataraktın ilaçla tedavisi olmadığı için çözüm yöntemi cerrahidir. Ameliyatta saydamlığını kaybeden saydamlığını yitirmiş mercek alınarak hastanın tekrar iyi görmesi sağlanır.

Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Ancak ne zaman ameliyat gereklidir sorusunun cevabı ameliyatta kullanılan tekniğe de bağlıdır. Hastanemizde dünyada geliştirilen son yöntem olan FAKO (Fakoemülsifikasyon) tekniği ile katarakt ameliyatları yapılmaktadır. Bu yöntemde ameliyat için kataraktın olgunlaşmasını beklemeye gerek olmadığından hasta uzun bir müddet az görerek yasamak zorunda değildir.

Fako ameliyatı ne demektir?
Fako ameliyatı, ameliyat özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, işitme sınırının ötesinde ses dalgaları (ultrasonic) oluşturan cihazın ucu göz içine sokulur. Katarakt'lı mercek yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan merceğin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer. Eski yönteme göre getirisi hızlı ve daha güvenli iyileşme olanağı sunmasıdır.
Ameliyatın başarı oranı…
Katarakt ameliyatları büyük bir güvenle uygulanabilir. Genelde görmede artış olur ve ameliyat öncesi yapamadığınız pek çok şeyi yapabilir hale gelirsiniz. Ancak, her tıbbi tedavide olduğu gibi katarakt ameliyatında da bazı istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Olabilecek istenmeyen durumlar; kanama, enfeksiyon, glokom, korneada bulanıklaşma, retina merkezinde şişme, retinada yırtık, görme keskinliğinde düşüş ve çok az bir ihtimalle göz kaybı olabilir. Bu durumlarla oldukça nadir karşılaşılmaktadır.

Katarakt ameliyatı başarıyla uygulandıktan sonra görüşün artmaması gözün başka hastalıklarından kaynaklanabilir. Bu hastalıklardan bir tanesi makula dejenerasyonu (görme merkezindeki bozukluk) ‘dur. Katarakt operasyonu öncesinde, katarakttan dolayı makula yeterince görülemeyebilir ve tanısı önceden konulamayabilir.

Katarakt ameliyatı öncesinde mevcut olan bazı hastalıklar (glokom ve diyabet gibi) ameliyat sonrasında görmeyi sınırlayabilir. Ameliyat sonrasında ancak belli bir sınır değere kadar görme artabilir. Şunu unutmamak gerekir ki katarakt, başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır.

Ameliyat gerçekleştikten sonra gözlük ihtiyacı hissetmeniz mümkündür. Çünkü Katarakt ameliyatından sonra, ışık saydam tabakadan (kornea) geçtikten sonra suni mercekten geçerek ağ tabakaya (retinaya) ulaşır. İyi bir görme için ışığın ağ tabakaya odaklanması gerekir eğer gözünüz bunu yapamıyorsa gözlüğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Genç lensler yakına bakarken şekil değiştirirken gözünüze yerleştirilen lens bunu yapamaz. Uzaktaki cisimleri görmede keskinlik olurken yakını görmede gözlüğe ihtiyaç duyabilirsiniz.
İyileşme…
Hastanemizde uygulanan Fako yöntemiyle katarakt hastalarımızın iyleşme süreleri çok kısalmıştır. Hastalarımızın büyük çoğunluğu, ameliyatın hemen ertesinde görmelerinde artış fark etmekte nihayi görüşe ise, eski yöntemelerden çok daha kısa sürede ulaşılmaktadır.
Göz içi merceklerin önemi… (Alcon Acrysof ve Multifokal (Yakın-Orta-Uzak) Mercekler)
Asya Göz Hastalıkları Merkezinde Katarakt Ameliyatlarında hastalarımıza Dünya'nın En Kaliteli Merceklerinin Kullanılması Önerilir...

Ömür boyu kaliteli ve berrak görüş sağlar: FDA (amerikan gıda ve ilaç idaresi) onaylıdır. tüm dünyada kullanılan en güvenilir ve en kaliteli göz içi lensidir. Uzun dönem sonuçları en iyi ve hasta memnuniyeti en yüksek göz içi merceğidir. Alcon Acrysof göz içi mercekleri yapısı nedeniyle yüksek çözünürlüklü televizyonlar gibi yüksek görüntü kalitesi sağlamaktadır.

Göz dokularına hasar vermeden hızlı iyileşme: diğer merceklere göre çok daha incedir dolayısıyla, fako yönteminde gözün içine 2.8 mm gibi çok küçük bir kesiden girilerek yerleştirilebilir. hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebilir.

Göz derecelerini düzeltme: Katarakt ile birlikte ameliyat sonrası uzak ve yakın gözlüğü ihtiyacını azaltacak, kişinin gözündeki miyop-hipermetrop-astigmat bozukluklarına ve göz yapısına özel çeşitleri vardır.

Gece net görüş: Teleskoplarda kullanılan teknolojinin bu merceklere uygulanması sayesinde; gözde kamaşma, ışık halkalari, ışık dağılması gibi sorunlar yaşanmadan berrak görüş sağlanmaktadır. gece görüşünde üstün başarı sağlar.

UV filtresi ve mavi ışık filtresi ile retina koruması: Sahip olduğu uv filtresi ve mavi ışık filtresi sayesinde gözünüzü zararlı olabilecek ışınlardan korur. Maküla (sarı nokta) gibi retina hastalıklarının oluşumuna büyük ölçüde engel olur.

Yüksek kontrast: Kontrast duyarlılıkta artış sağlayan Alcon Acrisof lensler ile renkler artık daha net ve daha belirgin olarak algılanabiliyor. Acrysof lensler ile ileri yaşlarda katarakt sonrasında kartal kadar keskin görüşe sahip olabilirsiniz.

Yakın-Orta-Uzak Multifokal Mercekler: günümüzün gelişen lens teknolojisiyle birlikte katarakt ameliyatlarında kullanılan multifokal lensler artık kataraktı olmayan kişilere dahi katarakt hastalarında olduğu gibi uzağı ve yakını gözlüksüz net görmeyi sağlıyor.
Katarakt ameliyatı olduktan sonra gözlük kullanmam gerekir mi?
Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde katarakt ameliyatından önce, çok hassas ölçümler yapılarak hastalarımızın ameliyat öncesinde var olan gözlük gereksinimlerinin ortadan aldırılması hedeflenir. Gözün ameliyat öncesi durumuna göre kimi hastalarımızda gözlük gereksinimi olabilmektedir.

Asya Göz Hastalıkları Merkezi Katarakt Birimimizce, isteyen hastalarımıza uygulanan, çok odaklı merceklerle (yakın orta uzak) yakın gözlük gereksinimi dahi ortadan kaldırılabilmektedir.
Katarakt Geri Gelir mi?
Katarakt geri gelmez ancak katarakt'ı çevreleyen ve suni merceğin içine yerleştirildiği saydam torba (kese) bazen kalınlaşabilir. Böyle bir durum geliştiğinde hasta Katarakt ameliyatı öncesine benzer dumanlı, perdeli görmeden yakınabilir. Bunun tedavisi çok kolay bir şekilde YAG lazer denen kısa bir işlemle ayaktan gerçekleştirilir. Hastalarımız katarakt ameliyatı sonrası kavuştuğu berrak görmeyi yeniden elde eder.

Anlaşmalı Kurumlar