Göz Hastalıkları

Göz Sulanmasında Lazer Tedavisi

Lazer ile yapılan göz sulanması tedavisinin özellikleri nelerdir? Asya Göz Hastalıkları Merkezi'nde uygulanan özel Lazer sistemi ile yapılan göz sulanması tedavisinin (multidiod lazer ) en önemli getirisi göz çevresinde "iz" oluşturmamasıdır. Gözyaşı kanalının içerisinden ilerletilen lazer probu ile uygulanan bu tedavide tıkanıklık herhangi bir cilt kesisi yapmadan giderilebilmektedir. Bu yöntem ayrıca tedavi süresinin kısa olması nedeni ile avantajlıdır. Yöntemin diğer avantajları, kanama olmaması, gözyaşının emiliminde etkin olan gözyaşı pompa sistemini bozmaması, iyileşme döneminin kısa olması ve nüks eden tıkanıklıklara kolayca uygulanabiliyor olmasıdır.

Lazer ile göz sulanması tedavisinde; edavide genel anesteziye gerek duyulmadığından, her yaşta hatta , hatta birçok genel sistemik hastalıkların varlığında bile Lazer tedavisi uygulanabilir.

Lazer Göz sulanması tedavisi neden başarılı?
Bu yöntemin yüksek başarı oranlarına sahip olmasının en önemli nedeni olarak ameliyat bölgesindeki iyileşme cevabının istenene düzeyde olmasıdır . Ayrıca, müdahalenin doğrudan açılacak olan yeni göz yaşı yoluna odaklanabilmesi ve çevre dokulara zarar verilmemesinin de iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi olmaktadır.

Ek olarak, lazer sistemi ile yapılan müdahalenin başarılı olmasının diğer bir nedeni de göz yaşı yolunun burun içerisinden görülerek uygun bir alana yerleştirilmesidir. Bu yöntem, endoskopik görüntüleme sayesinde, aynı seansta burun içi problemlerin çözümüne de imkân sağlamaktadır. Bu sayede daha geniş ve rahat bir noktadan oluşturulacak açıklığın işlev görme olasılığı da artmaktadır.

Estetik kusur oluşturmaması, kısa cerrahi süresi ve hızlı iyileşmeye olanak sağlaması nedeniyle lazer DCR cerrahisi günümüz göz hekimlerine birçok avantajı birlikte sunmaktadır.

Anlaşmalı Kurumlar