Teşhis ve Tedavi

Keratokonus

Keratokonus Hastalığı Keratokonus, özel uzmanlık ve takip gerektiren bir rahatsızlıktır. Hastalığın teşhisi ve tedavisi için deneyimli uzman hekimler ile son teknoloji cihazları bir araya getirmek.

Keratokonus teşhisi için dünyada bulunan en üst düzey teknolojik araçları hastalarımızın hizmetine sunmak. Keratokonus teşhisi konmuş hastaların, düzenli aralıklarla takibini sağlamak, hastalığın ilerleyiş süreci ile ilgili sürekli bilgilendirmelerde bulunmak.

Tedavilerde dünyada uygulanan en son yenilikler hakkında hastalarımızı bilgilendirerek uygun tedaviyi önermek. Keratokonus Tedavilerinde en önemli yeri tutan dünyadaki bütün kontakt lens çeşitlerini bünyemizde bulundurmak. Zor ve sabır isteyen kontakt lens seçimi konusunda çok tecrübeli bir ekiple hizmet vermek. Alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan kornea içi halka uygulamasında, en son yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmaktır. Ülkemizde sadece birkaç merkezde uygulanan CCL tedavisini halkımızın hizmetine sunmak.

Keratokonus nedir? Keratokonus, göz saydam tabakasının (kornea) incelmesi ve doğal eğriliğinin artması nedeniyle ortaya çıkan, ilerleyici özellikte bir hastalıktır.

Belirtileri Keratokonus hastaları, erken dönemde bulanık görmeden yakınarak hekime başvururlar. Bu hastalar, çoğunlukla, miyop veya miyop astigmat olarak teşhis edilirler. Çoğunlukla, hastaların gece görüşleri de bozulmuştur. Ağrı keratokonus hastalarında sık rastlanan bir belirti olmasa da özelikle okurken zorlanma ve rahatsızlık hissi pek çok hasta tarafından tarif edilir. Hastalık ilerledikçe, gözlük ve/veya lens numaralarının çok sık değişmesi, gözlük ve/veya lense rağmen yeterince iyi görememe, tek cismi birden fazla görme, eğri ve/veya eğik görme karmaşık görme gibi belirtiler keratokonus hastalığını çağrıştırır.

Neden keratokonus oluruz ? Keratokonus hastalığına neden olarak kalıtımsal (genetik), çevresel ve saydam tabaka (kornea) dokusunun yapısıyla ilgili etkenler suçlanmaktadır. Alerjik hastalıklarda, gözün sıklıkla ovalandığı durumlarda keratokonusa daha sıklıkla rastlanmaktadır.

Tedavi… Keratokonus hastalığının tedavisi hastalığın ilerleyişini durdurma ve hastanın görmesini arttırma olarak ikiye ayrılır. Hastalığın ilerleyişini durduran tek tedavi seçeneği CCL tedavisidir. Görüşü arttıran tedaviler gözlük, sert gaz geçirgen kontak lensler erken dönemde keratokonus tedavisinde etkilidir.

Gözlük veya lens kullanmak istemeyen hastalarımızda, saydam tabaka içi halka uygulaması (intracorneal ring-intacs) önemli bir tedavi seçeneğidir. Geç dönemde, zamanında CCL tedavisi olamamış keratokonus hastalarımızda, saydam tabaka nakli (göz nakli-keratoplasti-kornea transplantasyonu) son çare olarak uygulanabilmektedir.

Keratokonus hastalığının ilerleyişi durdurulabilir mi? Son dönemde, uygulanan saydam tabaka kollojen çapraz bağlama CCL (cross linking) adı verilen yöntemle keratokonus hastalığının ilerlemesi durdurulabilmekte, göz nakli gereksinimi ortadan kaldırılabilmekte ve hastaların gözlük ve/veya lens numaralarında düşme sağlanabilmektedir. Asya Göz Hastanesi CCl tedavisi uygulayan sayılı merkezlerden biridir.

Saydam tabaka kollojen çapraz bağlama CCL (cross linking) yöntemi… Bu yöntemde, göze bir çeşit B vitamini (riboflavin) uygulanmakta ardından göz mor ötesi-A ışığa (UV-A) maruz bırakılmaktadır. Bu sayede saydam tabakada yer alan kollojen adı verilen çatı dokusundaki bağların sayısı artmakta, neticede saydam tabaka kuvvetlenmekte incelmesi ve öne doğru ilerlemekte olan dışbükeyliği azalmaktadır. Tüm bunlar keratokonus hastalığının durdurulması hatta geriletilmesi sonucunu doğurmaktadır.


Doktora Sor